​​​​مشهد-بلوار وکیل آباد-هاشمیه 24-پلاک25

09157012031

لوگو یا نماد

​شرکت نقشه​​​​​​ گستر

​خدمات نقشه برداری در مشهد

ارائه دهنده خدمات نقشه برداری زمینی و هوایی(پهپاد فتوگرامتری) مشهد-ایران 

مفهوم AS BUILT یا چون ساخت

نقشه as built چیست؟

یکی از مراحل ساخت و ساز پروژه های عمرانی، تهیه نقشه ازبیلت از بنا میباشد!

نقشه ازبیلت یا as built جزو نقشه های سازه ساختمان هاست که جهت اعلام گزارش از وضعیت حال حاضر و اجرا شده سازه برداشت میشود و با سایر نقشه های مراحل اجرایی ساختمان فرق دارد. درواقع نقشه های ازبیلت از وضعیت موجود و اجرا شده بنا در هر چهار گرایش معماری سازه(ازبیلت معماری)و تاسیست برقی و مکانیکی(ازبیلت تاسیسات) تهیه میشود!

یکی از مراحل ساخت و ساز پروژه های عمرانی، تهیه نقشه ازبیلت از بنا میباشد!

علت تهیه نقشه ازبیلت یا چون ساخت چیست؟

این نقشه به چند منظور تهیه میشود که اصلی ترین آن پیش بینی تعمیرات احتمالی آینده سازه توسط مهندس پروژه میباشد و در واقع نقشه نهایی کار میباشد!

1_خطاهای حین اجرا:

برای مثال ممکن است بعد از پایان یک مرحله از عملیاتِ ساخت و ساز متوجه شوید، پروژه آنطور که باید پیش نرفته است در این شرایط برای کسب اطمینان از وضعیت موجود و بررسی مسیری که خطا رفته، نقشه ازبیلت تهیه میشود!

2_تغییرات اعمال شده قبل و حین اجرا بر روی نقشه های اجرایی با تایید کارفرما!

 

با تهیه نقشه ازبیلت در هر مرحله از کار، میتوان از کل فرآینده ساخت و ساز آماری درست برای گزارش و تایید کارفرما بدست آورد. شاید بتوان گفت نقشه AS BUILT باعث میشود، کوچیک ترین تغییرات اعمال شده در پروژه را به تصویر کشید و اثربخشی آنرا ملاحظه کرد...!

درواقع خوب است بدانید که در بسیاری از پروژه های ساخت وساز بزرگ، کارفرما در هرمرحله از مهندس پروژه گزارشی جامع و دقیق میخواهد که در این شرایط تهیه نقشه as built بهترین راه کار موجود است...!

یکی از مراحل ساخت و ساز پروژه های عمرانی، تهیه نقشه ازبیلت از بنا میباشد!

 

نقشه as built  چه کاربرد هایی دارد؟

 

  • نقشه‌برداری میکروژئودزی جهت کنترل تغییرات سازه‌های حساس مانند سد در طول مرحله بهره‌برداری و نگهداری!
  • تهیه نقشه ازبیلت ستون‌ها و دیوارهای حایل به منظور چگونگی بررسی وضعیت سازه از نظر نشست و پیچش و شاغولی و انتخاب روش‌های مناسب تقویت سازه و در صورت امکان رفع خطاها!
  • تهیه پلان نمای یک ساختمان جهت اجرای طراحی نمای ساختمان نمای جدید یا بازسازی نمای موجود که به تازگی باب شده است و پروژه‌های بازسازی تاسیسات الکتریکی و محل خروجی و ورودی لوله‌های تاسیساتی و سایر اجزای ساختمانی نظیر حفرات کانال‌های آب و سرویس‌های بهداشتی!
  • مستندسازی میراث فرهنگی و آثار تاریخی و ملی و تهیه طرح‌های حفاظت، مرمت، احیاء، ساماندهی بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی – فرهنگی! 

تهیه نقشه ازبیلت

 

 اشتراک گذاری این مطلب