​​​​مشهد-بلوار جلال آل احمد 8 و 10 پلاک 38 طبقه دوم

09157012031

​شرکت نقشه​​​​​​ گستر

​خدمات نقشه برداری در ایران

ارائه دهنده خدمات نقشه برداری زمینی و هوایی(پهپاد فتوگرامتری) 

نقشه برداری هوایی با پهباد

برای ایجاد نقشه های دو یا سه بعدی با روش تصویر برداری هوایی با پهپاد یا همان نقشه برداری هوایی با

پهپاد، دوربین بر روی هواپیمای بدون سرنشین نصب می شود. معمولاً ثابت کننده دوربین آن را با محور

عمودی به سمت زمین نگاه می دارد. با استفاده از فتوگرامتری هوایی می توان مدل های سه بعدی،

تصاویر قائم سازی شده (ارتوفتو)، ابر رنگی نقاط تولید کرد. از این محصولات می توان نقشه های

توپوگرافی، نقشه های پارسل شهری، کاداستر و سایر نقشه های موضوعی را تولید یا استخراج نمود.

دلایل متعددی وجود دارد که چرا نقشه برداران زمینی به طور فزاینده ای پرنده های بدون سرنشین را به

تجهیزات خود اضافه می کنند. پروژه های بزرگ که زمان زیادی برای نقشه برداری زمینی می برند، اغلب می

توانند در کمترین زمان و با همان کیفیت با عرضه محصولات جانبی بیشتر، نقشه برداری شوند. تکنولوژی

UAV همچنین برای سایت هایی که دسترسی دشواری دارند یا مکان هایی مانند معادن، دامنه ها

ی ناپایدار که برای ارسال نیروی زمینی بسیار خطرناک می باشند، ایده آل است. با این حال  این روش نیز

چالش های خاص خود را دارد.

 ما به عنوان متخصصان نقشه برداری هوایی مجهز به تجهیزات کاملا حرفه ای از قبیل پرنده های عمود

پرواز (کوادکوپتر، اکتاکوپتر) و هواپیمای فیکس وینگ قادریم مناطق بزرگی از زمین را در مدت زمان

مناسب و با هزینه بسیار ایده آل، با جزئیات بیشتر نسبت به روش های نقشه برداری زمینی، در مقیاس

​​​​​​​ بزرگ به نقشه درآوریم...!

نقشه برداری هوایی با پهپاد​​​​​​​

پروسه نقشه برداری هوایی با هواپیماهای بدون سرنشین​​​​​​​

نقشه برداری هوایی با پهباد
نقشه برداری هوایی با پهباد

برنامه ریزی پرواز در نقشه برداری هوایی​​​​​​​

در طول مرحله برنامه ریزی پرواز پارامترهای زیر برای جمع آوری داده های نقشه برداری هوایی باید تعریف شوند.

انتخاب / وارد کردن نقشه مرجع

تعیین منطقه مورد نظر ( پلی گون)

تعیین فاصله نمونه برداری زمینی GSD

تعیین میزان همپوشانی طولی و عرضی تصاویر

تعیین پارامترهای پروازی نظیر ارتفاع پرواز، سرعت پرنده، خطوط پرواز، فاصله نقاط تصویر برداری و غیره

محاسبه تعداد خطوط پرواز، زمان پرواز، مکان شروع پرواز و بازنگری در برخی از آیتم های بالا برای بهینه

سازی فرآیند انجام پروژه

استقرار در منطقه امن برای شروع پرواز و فرود پرنده


​طراحی و برداشت نقاط کنترل زمینی

نقشه برداری هوایی با پهباد

در نقشه برداری هوایی با پهباد در پروژه هایی که از اهمییت بالایی برخوردار هستند , به علت

متریک نبودن دوربین تصویر برداری و سایر عوامل تاثییر گذار در اجرای پروژه لازم است نقاطی به
 
عنوان نقاط کنترل زمین تعیین و مختصات دقیق آنها برداشت شود! مکان این نقاط قبل از پرواز

طراحی , پیاده سازی و مختصات دقیق آنها برداشت میشود ,تعداد , شکل و ابعاد این نقاط با توجه
به پارامترهای زیر تعیین میشود.
1_GSD تصویر نهایی
2_میزان تغییرات عوارض زمینی موجود در محدوده
ما در نواحی صعب العبور ,مناطق وسیع و یا برای تسریع کار میدانی و کاهش هزینه های کارفرما
برای رسیدن به دقت مشابه با استفاده از سنسور PTK/PPK نصب شده بر روی پرنده نیاز به برداشت

تعداد زیاد نقاط کنترل زمینی را کاهش داده ایم.

عملیات پرواز​​​​​​​

زمان برداشت تصویر ها برنامه پرواز به همراه تنظیمات دوربین با لحاظ شرایط محیطی محل اجرای

پروژه از قبیل میزان و جهت باد و نور مورد بازبینی قرار میگیرد , در این هنگام دستور العمل ها بر

روی واحد کنترل کننده پرواز پهباد بار گذاری میشود.برای اجرای یک برداشت کاملا سیستماتیک رونداخذ تصاویر

کاملا اتوماتیک و مستقل انجام میشود. با این حال برای نظارت بر پیشرفت و یا تغییر برنامه پرواز در

صورت بروز شرایط اضطراری و یا تغییر شرایط پیش بینی

نشده  استفاده از سیستم کنترل پرواز دستی ضروری هست در نهایت برای حفظ ایمنی پرواز , پرنده

با هدایت خلبان پرواز در محل پیش بینی شده فرود خواهد آمد. با تخلیه تصاویر بر روی سیستم های موجود در محل،کیفیت تصاویر برداشت شده مورد بررسی قرار میگیرد.

نقشه برداری هوایی با پهباد

نمونه پروژه های       فتوگرامتری​​​​​​​

نمونه پروژه های زمینی​​​​​​​

ارتباط با ما