​​​​مشهد-بلوار وکیل آباد-هاشمیه 24-پلاک25

09157012031

​شرکت نقشه برداری 

نقشه گستر

ارائه دهنده خدمات نقشه برداری زمینی و هوایی با پهپاد(فتوگرامتری برد کوتاه)

نمونه پروژه های هوایی​​​​​​​

نقشه 500ام شهر شاندیز

​هکتار 1500
نقشه 500ام با منحنی 25سانت
​​​​​​​به روش تبدیل فتوگرامتری

​​​​​​​​​

​​ نقشه 500ام شهر شاندیز

اجرای سازه های  اسکای لایت ( sky light) مشهد مال
​​​​​​​سرپرست کارگاه جناب مهندس محمدی

پروژه مشهد مال-شرکت تدبیراسکان​​​​​​​

​طراحی و اجرای پروژه مسجد مشهد مال
طراحی و اجرای حمام ایرانی و ورودی مشهد مال
(مدیر شرکت جناب آقای مهندس نادری)

پروژه مشهد مال_شرکت پارت شهر

(اجرای سازه هندریل وویدهای مجتمع)
(سرپرست اقای مهندس کامران محمدی)​​​​​​​

پروژه مشهد مال_شرکت خطوط تراز(الکزیر)

پروژه مشهد مال_شرکت بنداشت

اجرای محوطه سازی
(سرپرست اقای مهندس یوسفی)

هاشمیه62_سرپرست کارگاه اقای مهندس راحتی

پروژه مرکزخرید کوهسر​​​​​​​