​​​​مشهد-بلوار وکیل آباد-هاشمیه 24-پلاک25

09157012031

لوگو یا نماد

​شرکت نقشه​​​​​​ گستر

​خدمات نقشه برداری در مشهد

ارائه دهنده خدمات نقشه برداری زمینی و هوایی(پهپاد فتوگرامتری) مشهد-ایران 

نمونه پروژه های هوایی​​​​​​​

نقشه 500ام شهر شاندیز

​هکتار 1500
نقشه 500ام با منحنی 25سانت
​​​​​​​به روش تبدیل فتوگرامتری

​​​​​​​​​

​​ نقشه 500ام شهر شاندیز

​​​روستای باسفرجان استان کرمان

​​ نقشه 500ام به روش تبدیل فتوگرامتری

روستای باغون آباد استان خراسان رضوی​​​​​​​

​​​ نقشه 500ام به روش تبدیل فتوگرامتری

​منطقه خواجه ربیع شهر مشهد

​​ نقشه 500ام به روش تبدیل فتوگرامتری

​​ نقشه 500ام به روش تبدیل فتوگرامتری

منطقه بلوار توس شهر مشهد

روستای مبارک استان کرمان

​​ نقشه 500ام به روش تبدیل فتوگرامتری

روستای جلال آباد استان کرمان​​​​​​​

​​ نقشه 500ام به روش تبدیل فتوگرامتری

حجت آباد استان کرمان

​​ نقشه 500ام به روش تبدیل فتوگرامتری

روستای مبارک استان کرمان​​​​​​​

​​ نقشه 500ام به روش تبدیل فتوگرامتری

روستای ابراهیم آباد استان کرمان

​​ نقشه 500ام به روش تبدیل فتوگرامتری

​رودخانه کشف رود شهر مشهد

​​نقشه توپوگرافی ۵۰۰ام

روستای شریف آباد استان کرمان​​​​​​​

​​ نقشه 500ام به روش تبدیل فتوگرامتری