​​​​مشهد-بلوار وکیل آباد-هاشمیه 24-پلاک25

09157012031

لوگو یا نماد

​شرکت نقشه​​​​​​ گستر

​خدمات نقشه برداری در مشهد

ارائه دهنده خدمات نقشه برداری زمینی و هوایی(پهپاد فتوگرامتری) مشهد-ایران 

شرکت نقشه برداری نقشه گستر​​​​​​​شرکت مهندسی نقشه برداری نقشه گستر پرواز شرق با هدف ارتقای سطح علمی فعالیت های اجرایی مرتبط با نقشه برداری زمینی و
تصویربرداری هوایی با پهپاد فتوگرامتری با گردهمایی کارشناسان باتجربه و با شماره ثبت 70059 پا به عرصه گذاشته است و
​​​​​اماده ارائه خدمات به کارفرمایان محترم می باشد!

کارشناسان اصلی و ثابت:
1_وحید محمدباقرپور با سمت مدیرعامل و سرپرست واحد فنی:
 کارشناسی مهندسی عمران (
مشهد)
 کارشناسی مهندسی نقشه برداری (مشهد)
کارشناسی ارشد فتوگرامتری (بابل)
شماره تماس:09157012031
​​​​​​​

​​​​​​​
2_ارش ارجمندی با سمت کارشناس فنی و سرپرست واحد اجرایی:
 کارشناسی مهندسی نقشه برداری(مشهد)
3_محمد رضا واحدی با سمت کارشناس فنی:
 کارشناسی مهندسی نقشه برداری(مشهد)
4_مسعود شکوری نیا با سمت کارشناس فنی:
کارشناسی مهندسی نقشه برداری(مشهد)
5_صادق اشرفی با سمت سرپرست اکیپ نقشه برداری:
 کارشناسی مهندسی معماری(مشهد)
صلاحیت های تخصصی و توانمندی ها:​​​​​​​
تهیه نقشه های توپوگرافی و شیب بندی
تهیه نقشه های توپوگرافی مسیر و طراحی مسیر و مدل سازی سه بعدی کریدور جهت محاسبه احجام
نقشه برداری هوایی از معادن و مدل سازی سه بعدی جهت محاسبه احجام
نقشه برداری هوایی و تهیه مدل های ارتفاعی (DTM -DSM)

تهیه نقشه های کاداستر شهری و غیرشهری به روش تبدیل فتوگرامتری

​​​​​
​​​​

مدیر عامل شرکت نقشه برداری نقشه گستر

​معرفی​​​​​​​ شرکت